TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ýewropada basketbolyň şasy – Ispaniýa

Basketbol boýunça Ýewropa çempionaty tamamlandy. Ispaniýanyň milli ýygyndysy ýeňiş gazanyp, 4-nji gezek Ýewropanyň çempiony bolmagy başardy. Berlin şäherinde geçirilen final duşuşygynda Ispaniýanyň ýygyndysy Fransiýanyň ýygyndysyny 88?76 hasabynda ýeňmegi başardy.

Duşuşygyň gahrymany Huanho Ernangomes boldy. Ol 27 utuk gazandy. Fransuz ýygyndysynda bolsa, iň ýokary görkezijini goragçy Ewan Furnýe gazanyp, onuň görkezijisi 23-e deň boldy.

Ispaniýa mundan ozal, 2009-njy, 2011-nji we 2015-nji ýyllarda Ýewropanyň çempiony bolupdy. Fransiýa 3 gezek kümüş medalyň eýesi boldy. Bu ýygyndy 2013-nji ýylda Ýewropanyň çempiony bolmagy başarypdy.

Mälim bolşy ýaly, basketbol boýunça Ýewropa çempionaty 4 ýurtda – Çehiýada, Gruziýada, Germaniýada we Italiýada geçirildi.

Ýene-de okaň

Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi

Türkmen türgenleri Özbegistanda 11 medal gazandy

Mbappe – dünýäniň iň gymmat futbolçysy

Teswirle