JEMGYÝET

Ýewropa çempionatynyň birinji tapgyry tamamlandy

Germaniýada geçirilýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda toparçalardaky birinji tapgyr tamamlandy. Nobat toparçalardaky 2-nji tapgyrda. Şol tapgyryň öňüsyrasyna toparçalardaky ýagdaý şeýleräk:

“А” toparça: 1.Germaniýa – 3 utuk, 2.Şweýsariýa – 3, 3.Wengriýa – 0, 4.Şotlandiýa – 0

“В” toparça: 1.Ispaniýa – 3, 2.Italiýa – 3, 3.Albaniýa – 0, 4.Horwatiýa – 0

“С” toparça: 1.Angliýa – 3, 2.Daniýa – 1, 3.Sloweniýa – 1, 4.Serbiýa – 0

“D” toparça: 1.Niderlandlar – 3, 2.Fransiýa – 3, 3.Polşa – 0, 4.Awstriýa – 0

“Е” toparça: 1.Rumyniýa – 3, 2.Slowakiýa – 3, 3.Belgiýa – 0, 4.Ukraina – 0

“F” toparça: 1.Türkiýe – 3, 2.Portugaliýa – 3, 3.Çehiýa – 0, 4.Gruziýa – 0.

Garaşylmadyk netije

Çempionatyň garaşylmadyk netijesi “E” toparçada bolup geçdi. Belgiýanyň we Ukrainanyň ýeňillik bilen ýeňmegine garaşylýardy. Ýöne beýle bolmady. Ukraina Rumyniýadan, Belgiýa bolsa Slowakiýadan ýeňildi. Belgiýadan Romelu Lukakonyň geçiren 2 goly hasaba alynmady.

Ýewronyň rekordlary

Portugaliýanyň hüjümçisi Kristiano Ronaldo 6 sany Ýewropa çempionatynda oýnan ilkinji futbolçy boldy. Ol mundan ozal, 2004-nji, 2008-nji, 2012-nji, 2016-njy we 2021-nji ýyllardaky Ýewropa çempionatynda oýnapdy.

Şeýle hem 39 ýaşyndaky Ronaldo çempionatyň ýaşy uly futbolçylarynyň hem hatarynda durýar. bu ugrda birinjiligi Portugaliýadan Pepä degişlidir. Ol 41 ýaşyndadygyna garamazdan, bu çempionatda çykyş edýär.

Iň ýaş futbolçy

Ýewropa çempionatynyň iň ýaş futbolçysy Ispaniýanyň düzüminde çykyş edýän Lamin Ýamal boldy. Ol bu çempionatda Horwatiýa bilen geçirilen duşuşykda çykyş edip, şol duşuşyk döwründe 16 ýaş 338 gündi. Mundan ozalky iň ýaş futbolçy Polşadan Kasper Kozlowski bolup, ol 2020-nji ýyldaky Ýewropa çempionatyna gatnaşan döwründe 17 ýaşyndady.

Iň ýaş tälimçis

Çempionatyň iň ýaş tälimçisi Germaniýanyň ýygyndysynyň tälimçisi Ýulian Nagelsmandyr. Ol 36 ýaşynda.

Ýewropa çempionatynyň birinji tapgyrynyň 12 duşuşygynda 34 gol geçirildi. Bu Ýewropa çempionatynyň taryhynda iň ýokary görkezijidir.

Mbappeniň şikesi

Fransiýanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Kilian Mbappe Awstriýanyň ýygyndysy bilen geçirilen duşuşykda şikes alyp, burnuny döwdi. Onuň mundan soňraky duşuşyklarda çykyş edip-etmejäkdigi näbelli. 

 

Ýene-de okaň

BMG-niň Baş sekretary türkmen halkynyň Milli Liderine hat iberdi

Antoniu Guterriş Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

Ata Watan Eserleri

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler

Baýraktar: türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen import etmegi meýilleşdirýäris