TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Ýewropa Birleşigi: Telekeçiler üçin eksport mümkinçilikleri

Kiçi we orta kärhanalaryň eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanda “Ready4 Trade- Merkezi Aziýa” maksatnamasy durmuşa geçirilýär. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti tarapyndan habar berilmegine görä, Taslamanyň çäginde  Halkara Söwda Merkeziniň eksporty gurnamak boýunça milli hünärmenleri iş ýerinde eksport tälimçiligi boýunça birnäçe sessiýalar geçirilýär.

Habarda bellenişine görä, 40-a golaý türkmen kompaniýasy eksporty  gurnamak boýunça harydy gaplamak we bellik etmek, logistika, sertifikatlaşdyrmak we halkara standartlar ýaly soraglarda öz habarlylygyny artdyryp bilerler. Taslama Ýewropa Birleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýär we 2021-nji ýylyň dowamynda amala aşyrylar.

Ýewropa Birleşigi Türkmen telekeçilerini gutlaýar

Ýene-de okaň

Dizel ýangyjyna we nebit ýol bitumyna isleg bildirildi

Döwlet býujeti: çykdajylaryň 75 göterim durmuş ulgamyna gönükdiriler

Internet paketleriniň täze nyrhlary: Türkmenistan

Baş Redaktor

Teswirle