TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Ýewropa Bileleşiginden Merkezi Aziýanyň hususy pudagyna goldaw

Ýewropanyň Ösüş we Täzeleniş Bankynyň Odil Reno-Basso we halkara hyzmatdaşlygy boýunça Ýewropa komissary Ýutta Urpilaýnen Merkezi Aziýanyň mikro, kiçi we orta telekeçilerini goldamak babatda täze taslamanyny işe girizendiklerini malim etdiler.

ÝÖTB-iň maksatnamasy 28,6 million ýewro möçberinde bolup, onuň 5,3 million ýewrosy ÝB-niň gaznalaryndan berler. Bu maliýe serişdelerini Merkezi Aziýanyň – Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Tajigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň nou-hau taslamalary maliýeleşdiriler.

Ýewropanyň Ösüş we Täzeleniş Bankynyň Odil Reno-Bassonyň we halkara hyzmatdaşlygy boýunça Ýewropa komissary Ýutta Urpilaýneniň Brýusselde iki guramanyň arasynda geljekdäki hyzmatdaşlygyň esasyny düzýän şertnama gol çekendigi we Merkezi Aziýanyň kiçi kärhanalaryna maliýe goldawyny bermek bilen täze başlangyçlary yglan edendigi mälim edildi.

Bu iki hyzmatdaşlar Ýewropada, Aziýada we Afrikada iri taslamalary maliýeleşdirmegiň mümkinçiliklerine yzygiderli seredýärler.

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle