Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibinde üýtgeşiklik

2022-nji ýylyň 24-njy ýanwaryndan  Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi çap edildi. Ol “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň “turkmenistanairlines.tm” saýtynda ýerleşdirilipdir.  Ozal, “Türkmenistan” awiakompaniýasy 16-njy ýanwarda ýerli ýolagçy gatnawynyň tertibini yglan edipdi. Bu tertipde birnäçe üýtgeşikler girizildi we şol tertip 2022-nji ýylyň 24-nji ýanwaryndan başlap, güýje girýär.    2022-nji … Continue reading Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibinde üýtgeşiklik