2022-nji ýylyň 2-nji fewralyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi çap edildi. Ol “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň “turkmenistanairlines.tm” saýtynda ýerleşdirilipdir.

Soňky gezek ýerli gatnawlaryň tertibinde 24-njy ýanwarda üýtgeşiklik girizilipdi.

 

 2022-nji ýylyň 02-nji fewralyndan  Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry  Gatnaw belgisi  Uçýan güni  Uçyan wagty  Gonýan wagty
Aşgabat – Daşoguz T5-101her gün        06-00          06-50
Aşgabat – DaşoguzT5-105her gün        17-50          18-40
Aşgabat – TürkmenabatT5-171her gün        06-10          07-00
Aşgabat – TürkmenabatT5-175her gün        17-30          18-20
Aşgabat – MaryТ5-127her gün        06-20          07-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-241her gün        06-30          07-30
Aşgabat – KerkiT5-313        1,6        10-00          11-00
Daşoguz – AşgabatT5-102      her gün         07-50          08-40
Daşoguz – Aşgabat T5-106      her gün         19-40          20-30
Türkmenabat – Aşgabat T5-172      her gün         08-00          08-50
Türkmenabat – Aşgabat  T5-176      her gün         19-20          20-10
Mary – AşgabatТ5-128      her gün         08-00          08-40
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-242      her gün         08-40          09-40
Kerki – Aşgabat         T5-314          1,6         12-00          13-00
*Uçuş rejesi üýtgäp biler

 

THY:Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw