TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýerli howa gatnawlary: 1-nji sentýabrdan täze tertip

2022-nji ýylyň 01-nji sentýabryndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi çap edildi. 

Bu barada «Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda bellenilip geçilipdir. 

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçýan wagty Gonýan wagty
Aşgabat – Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat – Daşoguz T5-105 1,3,4,6,7 17-25 18-15
Aşgabat – Daşoguz T5-111 2 19-00 19-50
Aşgabat – Daşoguz T5-113 2,5 09-50 10-40
Aşgabat – Daşoguz T5-103 4 09-50 10-40
Aşgabat – Daşoguz T5-107 5 18-10 19-00
Aşgabat – Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat – Türkmenabat T5-175 her gün 17-30 18-20
Aşgabat – Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat – Mary Т5-131 her gün 17-55 18-35
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-30 07-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-247 her gün 18-00 19-00
Aşgabat – Kerki T5-313 1,3,5,6,7 10-00 11-00
Daşoguz – Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz – Aşgabat T5-106 1,3,4,6,7 19-15 20-05
Daşoguz – Aşgabat T5-112 2 20-50 21-40
Daşoguz – Aşgabat T5-114 2,5 16-00 16-50
Daşoguz – Aşgabat T5-104 4 15-25 16-15
Daşoguz – Aşgabat T5-108 5 20-00 20-50
Türkmenabat – Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat – Aşgabat T5-176 her gün 19-20 20-10
Mary – Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary – Aşgabat Т5-132 her gün 19-35 20-15
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-242 her gün 08-40 09-40
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-248 her gün 20-10 21-10
Kerki – Aşgabat T5-314 1,3,5,6,7 12-00 13-00
Daşoguz – Türkmenbaşy T5-235 2,5 11-40 12-50
Daşoguz – Mary T5-225 4 11-40 12-30
Türkmenbaşy – Daşoguz T5-236 2,5 14-00 15-00
Mary – Daşoguz T5-226 4 13-30 14-25
Mary – Daşoguz T5-226 4 13-30 14-25
Daşoguz – Mary T5-225 4 11-40 12-30

 

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle