TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Ýene bir gezek yza süýşürildi

Koronawirus pandemiýasynyň ýaýran döwründe dünýä derejesinde köp sanly filmleriň görkeziliş seneleri üýtgedildi ýa-da yza süýşürildi.  Netijede, “Bond” seriýanyň 25-nji filmi 2021-nji ýylyň 2-nji apreline süýşürildi.

Ine, epidemiýa sebäpli meýilleşdirilen senesinde tomaşaçylar bilen duşuşyp bilmedik filmler …

 1. 1. Jeýms Bonduň täze kinosy

Asyl ýaýlyma beriş senesi: 2020-nji ýylyň 31-nji marty

Üýtgedilen senesi: 2020-nji ýylyň 25-nji noýabry

Täze üýtgedilen senesi: 2021-nji ýylyň 2-nji apreli

2. 2. “Black Widow”

Asyl ýaýlyma beriş senesi: 2020-nji ýylyň 1-nji maýy

Üýtgedilen senesi: 2020-nji ýylyň 6-njy noýabry

Täze üýtgedilen senesi: 2021-nji ýylyň 7-nji maýy

 

3. 3. “Ajaýyp aýal 1984”

Asyl ýaýlyma beriş senesi: 2020-nji ýylyň 14-nji awgusty

Üýtgedilen senesi: 2020-nji ýylyň 2-nji oktýabry

Täze üýtgedilen senesi: 2020-nji ýylyň 25-nji dekabry

 1. 4. Wolt Disneýiň beren beýanatynda “Awatar 2”-iň 2021-nji ýylyň 17-nji dekabry däl-de, 2022-nji ýylda tomaşaçylara hödürlenjekdigi we täze “Ýyldyz söweşleri” 2023-nji ýylda kinoteatrlarda görkezilip başlanjakdygy mälim edildi.
 2. 5. “Spider man”

Asyl ýaýlyma beriş senesi: 2021-nji ýylyň 16-njy iýuly – 2021-nji ýylyň 5-nji noýabry

Täze üýtgedilen senesi: 2021-nji ýylyň 17-nji dekabry

 1. 5. “Halloween gutarýar”

Asyl ýaýlyma beriş senesi: 2021-nji ýylyň 15-nji oktýabry

Täze üýtgedilen senesi: 2022-nji ýylyň 14-nji oktýabry

 1. 6. “Mulan”

Asyl ýaýlyma beriş senesi: 2020-nji ýylyň 24-nji iýuly

Täze üýtgedilen senesi: 2020-nji ýylyň 21-nji awgusty

 1. 7. “Matrisa 4”

Asyl görüş senesi: 2021-nji ýylyň 1-nji maýy

Täze üýtgedilen senesi: 2022-nji ýylyň 1-nji apreli

 1. 8. “Batman”

Asyl ýaýlyma beriş senesi: 2021-nji ýylyň 25-nji iýuny

Täze senesi: 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabry

 1. 9. “Minionlar: Grunyň ýokarlanmagy”

Asyl ýaýlyma beriş senesi: 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly

Täze üýtgedilen senesi: 2021-nji ýylyň 2-nji iýuly

 1. 10. “Peter Rabbit 2: Gaçmak”

Asyl ýaýlyma beriş senesi: 2020-nji ýylyň 3-nji apreli

Täze üýtgedilen senesi: 2020-nji ýylyň 7-nji awgusty

 1. 11. “Täze mutantlar”

Asyl ýaýlyma beriş senesi: 2020-nji ýylyň 3-nji apreli

Täze üýtgedilen senesi: kesgitlenmedi

 1. 12. “Sooryavanshi”

Asyl ýaýlyma beriş senesi: 2020-nji ýylyň 24-nji marty

Täze üýtgedilen senesi: kesgitlenmedi

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle