TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ýene bir futbol ýyldyzy süýndi

«Mançester Ýunaýtediň» öňki kapitany Antonio Walensiýa futbol bilen hoşlaşjakdygyny mälim etdi.

«Old Traffordda» başdan geçirenlerimi hiç haçan ýatdan çykarmaryn. Maksatlar, kuboklar we janköýerler hiç haçan ýatdan çykarylmaz. Bu gün ýakyn wagtda geler öýdemokdym, ýöne synam menden bu karary bermegimi haýyş etdi. Futbol karýeramyň tamamlanandygyny yglan edýärin. Işimiň we durmuşymyň bir bölegine öwrülenlere sagbolsun aýdýaryn» diýip, 35 ýaşly goragçy öz «Instagram» sahypasynda ýazdy.

Walensiýa «Mançester Ýunaýtedde» 2009-njy ýyldan 2019-njy ýyla çenli oýnady we topar bilen iki gezek APL-da, bir gezek Angliýanyň kubogynda, Liga kubogynda we Ýewropa ligasynda ýeňiji boldy. Ol Ekwadoryň milli ýygyndysynda 99 duşuşyga gatnaşdy.

 

Teatr bäsleşiginiň çäklerinde görkeziljek sahna oýunlary

 

 

Ýene-de okaň

Katar -2022: nobat 1/4 finalda

Katar-2022: rekordlaryň çempionaty

Katar-2022: 36 ýyldan soňra Marokkonyň üstünligi

Teswirle