Yemin töreni ile ilgili basın toplantısı düzenlendi

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla düzenlenen yemin töreninin ardından basın toplantısı gerçekleştirildi. Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un gerçekleştirdiği basın toplantısına, yabancı büyükelçiler, Türkmenistan’ın yurtdışındaki büyükelçileri, yerel ve yabancı basın mensupları katıldı. Basın toplantısı, karşılıklı diyaloglar çerçevesinde aktif görüş alış verişlerin yapıldığı formatta gerçekleşti.

“Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin de davet edildiği basın toplantısında, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un yemin törenindeki konuşma metni üzerinde duruldu. Türkmenistan’ın bir sonraki 7 yıl içerisindeki izleyeceği yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler Türkmenistan Temsilcisi, AGİT Türkmenistan Temsilcisi, Rusya, Afganistan, Ukrayna, BAE, Kazakistan, Türkiye, Japonya ve Fransa Büyükelçileri birer konuşma yaptı. Yabancı büyükelçiler konuşmasında, temsil ettiği ülkelerin Türkmenistan ile işbirliğine büyük değer verdiğini ve Türkmen halkının kendi iradesi ile Devlet Başkanı’nı seçtiğini ve seçimlerin büyük bir katılımla gerçekleştiğini kaydetti.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Türkmenistan’ı temsilen konuşan Türkmenistan’ın BM Temsilcisi Aksoltan Atayeva ve Türkmenistan Çin Büyükelçisi Çınar Rüstemova konuşma yaptı. Türkmenistan’ın Çin Büyükelçisi, seçimlerin üst düzeyde organize edildiğini ve Çin’de birçok eyalette seçim sandıklarının kurulduğunu ifade etti.

Toplantıda 12 Aralık tarihinin BM Genel Kurulu tarafından Uluslararası Tarafsızlık günü ilan edilmesinin önemi üzerinde duruldu. Bilindiği gibi, her sene Türkmenistan’da 12 Aralık Tarafsızlık günü olarak kutlanırken, bundan sonra, uluslararası toplum, 12 Aralık günü “Uluslararası Tarafsızlık Günü” olarak kutlayacak. Bu Türkmenistan’ın diplomatik çalışanların başarısıdır. Öte yandan, yarın Türkmenistan’da Diplomatik çalışanlar günü kutlanacak, bununla ilgili Sergi ve Uluslararası konferans tertip edilecek.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar