TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ýeke gezeklik zarýad bilen 250 km uçan taksi

Ýakynda birnäçe kompaniýa öz uçýan taksi hyzmatlarynyň üstünde dürli uçuş synaglary hem geçirdi.

Käbir uçýan taksiler häzirki wagtda ýolagçylary daşamaga taýyn bolsa-da, düzgünleşdiriji düzgünler we alyp bolmaýan rugsatlar häzirlikçe bu transportyň öňüni alýar.

Bu kompaniýalardan biri “Autoflight” aralyk rekordyny bozandygyny mälim etdi.

Kompaniýa “Prosperity” atly uçýan taksi prototipi bilen ýokarda agzalan rekordy täzeledi.

“Prosperity-1” bir zarýadda 250,64 km uçup, bu ugurdaky rekordy täzeledi we lider “Joby Awiasiýadan” öňe geçdi.

“Autoflight Prosperity” ulagynyň dizaýnynyň aňyrsynda “Ford”, “BMW”, “Mini”, “Ferrari”, “Maserati”, “Fiat”, “Lancia”, “Alfa Romeo” we “MakLaren” bilen işleýän awtoulag dizaýneri Frank Stiwenson bar.

Ýene-de okaň

“Xiaomi” 5 minutda 100% zarýad berer

Günorta Koreýa 2028-nji ýylda 6G-e geçmegi meýilleşdirýär

60 ýyllyk nyşanyny täzeledi

Teswirle