Yasga gölü – Türkmenistan’ın doğa harikası

Yüzölçümünün büyük bir kısmı çöl olmasına rağmen, Türkmenistan’da çok sayıda doğa harikası mekanlar bulunuyor. Bunlardan birisi de Yasga gölüdür. Bu göl ayrı bir güzelliği sahip olmakla beraber bulunduğu bölge halkının su ihtiyacının da önemli bir kısmını karşılıyor. Yer altı tatlı su ile acı su yan yana olmasına rağmen, bir-birine karışmamaktadır.

Türkmennebit Kurumu’nun desteğiyle Balkan vilayetinde bulunan yeraltı Yasga gölünden günlük 12 bin metreküp içme suyu üretilmektedir. Halihazırda bu rakam günlük 15 bin metreküpe çıkarıldı. Yerin altındaki sular borular ile göle aktarılmaktadır ve burada temizlenerek, içme suyuna dönüştürülmektedir.

Balkan vilayetinin merkezi Balkanabat kentinden 125 kilometre doğuda Karakum çölünde bulunan yeraltı gölün uzunluğu 60 kilometre, eni ise 25 kilometredir. Bu yeraltı gölün suyu Türkmennebit kurumu tarafından 1963 yılından bu yana kullanılmaktadır. Bu bölgede birbirinden yaklaşık 500 metre uzaklığı bulunan 49 kuyudan su alınmakatdır. Bu kuyuların derinliği ortalama 90 ve 123 metreyi bulmaktadır.

Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

Göldeki tatlı su 25 ile 40 metre derinlikden çıkarılmaktadır. Bu göl hem tatlı hem de acı su olarak iki bölünmektedir. Tatlı su gölünün uzunluğu bin metre, eni ise 40 metreyi bulmaktadır. Derinliği ise 5,5 metreye kadar uzamaktadır. Acı su gölünün uzunluğu 1,5 kilometre olup, derinliği 2 metreye kadar ulaşmaktadır. 50 yıldır kullanılmakta olan Yasga gölünün hem suyunun eksilmemesi için büyük bir mücizedir.   

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Okap bilersiňiz  Türkmenistan “Ýewropa-Kawkaz-Aziýa” halkara ulag geçelgesiniň mümkinçiliklerini açmaga goldaw bermegi maksat edinýär
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar