TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ýaş futbolçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň diňe Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary üçin Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky “Köpetdag”(Dagdan) sport toplumynyň futbol meýdançasynda 2013-nji ýylda doglan ýaş futbolçylary saýlap alyş işini geçirýändigini habar berýär.

Geçiriljek saýlap alyş işiniň geçiriljek senesi, wagty we ýeri: 2020-nji ýylyň 6-njy sentýabry, sagat 08:00-10:00;

Salgysy: Kemine köçesiniň 64-nji jaýy.

Ýaş türgen gelende ýany bilen sport lybasyny, dogluş şahadatnamasynyň göçürmesini we 3×4 surat getirmeli.

Goşmaça habarlaşmak üçin: +99362 46-69-53.

 

Ýene-de okaň

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Teswirle