JEMGYÝET

Yargı Sisteminde Görevlendirmeler : Hakim Atamaları

– Rahman Hociyev, Aşkabat şehir Köpetdağ ilçe mahkeme başkan yardımcısı görevine atanarak, Aşkabat şehir Berkararlık ilçe mahkemesi hakimi görevinden alındı.

– Babacan Velmamedov, Aşkabat şehir Berkararlık ilçe mahkemesi hakimi görevine atanarak, Aşkabat şehir Berkararlık ilçe mahkeme idari ve icra yargıcı görevinden alındı.

– Gulrövşen Annayev, Daşoğuz ili Göroğlu ilçe mahkeme hakimi görevine atanarak, Daşoğuz ili S.A.Niyazov ilçe mahkeme hakimi görevinden alındı.

– Gurbanmurat Hudayberdiyev, Mari ili Mari şehir mahkemesi başkanı görevine atanarak, Aşkabat şehir Köpetdağ ilçe mahkeme başkanı görevinden alındı.

– Rozımırat Hudayberdiyev, Mari ili Sakarçage ilse hakimi görevine atanarak, Mari ili Mari ilçe mahkemesi idari ve icra yargıcı görevinden alındı.

– Vepa Meredov, Aşkabat şehir Berkararlık ilçe mahkemesi idari ve icra yargıcı görevine atanarak, 5.yeterlilik sınıfı derecesi verildi.

– Şöhrat Veljikov, Lebap ili Danev ilçesi mahkemesi idari ve icra yargıcı görevine atanarak, 5.yeterlilik sınıfı derecesi verildi.

– Azamat Çarıyev, Mari ili Mari ilçe mahkemesi idari ve icra yargıcı görevine atanarak, 5.yeterlilik sınıfı derecesi verildi.

– Cumageldi Bayramov, görev süresinin sona ermesi nedeniyle Türkmenistan Yüksek Mahkemesi hakimi görevinden alındı.

– Cumamurat Nazarov, görev süresinin sona ermesi nedeniyle Aşkabat şehir Berkararlık ilçe hakimi görevinden alındı.

– Durdımuhammet Akcayev,  görev süresinin sona ermesi nedeniyle Aşkabat şehir Köpetdağ ilçe mahkemesi başkan yardımcısı görevinden alındı.

– Recepdurdy Hudayberenov görev süresinin sona ermesi nedeniyle Lebap vilayet hakimi görevinden alındı.

– Sülgün Annadurdyyeva, görev süresinin sona ermesi nedeniyle Mari vilayet hakimi görevinden alındı.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler