TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ýaponiýada täze ministr wezipesi döredildi

Ýaponiýa täzeçil tehnologiýalara has köp ähmiýet bermegi meýilleşdirýär. Şonuň üçin bu ýurtda “startap” tehnologiýada täzeçil pikirleri öňe sürmek üçin ýörite ministr wezipesi döredildi. Oňa Daýsiro Ýamagiwa bellendi.

Ýurduň hökümetiniň baş sekretayrnyň orunbasary Seýdzi Kihara žurnalistlere beren beýanatynda täze ministr Ministrler Kabinetiniň beýleki agzalary bilen bilelikde işläp, ýylyň ahyryna çenli startaplaryň 5 ýyllyk meýilnamasyny taýýarlamagy göz öňünde tutýandygyny belledi. Ol ýurtda startaplaryň sanyny 10 esse artdyrmagyň meýilleşdirilýändigini habar berdi.

Ýurduň Premýer-ministri Fumio Kisidanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň biri hem startaplaryň ösdürilmegi bolup durýar.

Şeýle hem, golaýda Ýaponiýada ýene-de bir ministr wezipesi döredilip, ol hem “ýaşyl transformasiýa” ugruna gözegçilik eder. Ol ýapon ykdysadyýetiniň arassa tehnologiýa esaslanmagyny gazanmak işine jogapkär bolar.

Ýene-de okaň

“Tesla” kompaniýasyna güýçli bäsdeş gelýär

Ata Watan Eserleri

Sürüjisiz taksi döwri başlaýar

Ata Watan Eserleri

“Samsung” kompaniýasyndan nämeler garaşylýar?

Ata Watan Eserleri