DÜNÝÄ

Ýaponiýada Olimpiýa oýunlarynyñ ýörişi tomaşaçysyz geçiriler

Olimpiýanyñ alawy Fukuşima şäherinde tomaşaçysyz geçiriler diýip, Tokio-2020 Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň ýolbaşçysy Tosiro Muto habar berýär. Olimpiýa oýunlarynyñ alawy 12-nji martda Gadymy Olimpiýadan başlady, soñra bolsa dünýädäki käbir meseleler boýunça arakesme berildi. Olimpiýa oýunlarynyñ alawyny 19-njy martda Gresiýanyñ Afiny şäherinde tomaşaçysyz ýagdaýda Tokio tarapyna gowşurylar.

26-njy martda Ýaponiýada Olimpiýa oýunlarynyñ alawynyň ýörişi dowam etdirerler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Awstraliýa Türkmenistana ilçi belledi

Azerbaýjan bilen Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça hyzmatdaşlyk edýär

Russiýanyň iri şäherlerinden Türkmenistana uçar gatnawyny guramak teklip edildi

Ata Watan Eserleri

“Atletiko Madrid” topary Gazagystanda futbol akademiýasyny açýar

Katar Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy