TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ýaponiýada Olimpiýa oýunlarynyñ ýörişi tomaşaçysyz geçiriler

Olimpiýanyñ alawy Fukuşima şäherinde tomaşaçysyz geçiriler diýip, Tokio-2020 Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň ýolbaşçysy Tosiro Muto habar berýär. Olimpiýa oýunlarynyñ alawy 12-nji martda Gadymy Olimpiýadan başlady, soñra bolsa dünýädäki käbir meseleler boýunça arakesme berildi. Olimpiýa oýunlarynyñ alawyny 19-njy martda Gresiýanyñ Afiny şäherinde tomaşaçysyz ýagdaýda Tokio tarapyna gowşurylar.

26-njy martda Ýaponiýada Olimpiýa oýunlarynyñ alawynyň ýörişi dowam etdirerler.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle