Ýaponiýa 2 sanjymy bellige aldy

Ýaponiýanyň Saglygy goraýyş, zähmet we abadançylyk ministrligi Amerikanyň “Moderna” kompaniýasy we “AstraZeneca” britan-şwed kompaniýasy tarapyndan öndürilen koronawirusa garşy sanjymlary ulanylmak üçin bellige aldy. Bu barada ýurduň degişli ministrliginiň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Ýaponiýanyň ministrliginiň bilermenler topary bu sanjymlary ulanmak babatda degişli maslahatlar bilen çykyş etdi. Şeýlelikde, Ýaponiýada resmi taýdna … Continue reading Ýaponiýa 2 sanjymy bellige aldy