TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Ýapon “Sumitomo” kompaniýasy bilen netijeli hyzmatdaşlyk

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde Ýaponiýanyň «Sumitomo Сorporation» kompaniýasynyň wekilleri bilen ykdysady taslamalar boýunça özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge bagyşlanan wideomaslahat geçirildi. Wideomaslahatda elektroenergetika, ulag-kommunikasiýa ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň birnäçe möhüm ugurlary, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, oba hojalygy we beýleki pudaklarda tagallalaryň birleşdirilmeginiň netijeli boljakdygy barada aýdyldy.

Şunlukda, «Sumitomo Сorporation» kompaniýasynyň wekilleri daşary ýurtly işewür hyzmatdaşlaryň netijeli işi ugrunda ähli zerur şertler döredilen, geljegi uly türkmen bazaryndaky ornuny giňeltmäge bolan gyzyklanmalaryny mälim etdiler.

Şeýle hem Türkmenistanda «agentligi» we «Gündogar — Günbatar» ugurlary boýunça yklym ähmiýetli ulag-üstaşyr merkezini döretmegiň çäklerinde logistika ulgamdaky özara gatnaşyklaryň meselelerine garaldy. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasatynyň çäklerinde hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda anyk teklipler öňe sürüldi.

Ýene-de okaň

Bolgariýa Azerbaýjandan tebigy gaz satyn alar

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Hindistanyň söwda dolanyşygy 114 million dollara deňdir

Owganystan Türkmenistan bilen import ylalaşyklaryny baglaşmakçy

Teswirle