TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Yandex” wideo jaň hyzmatyny hödürledi

“Yandex” – “Yandex.Telemost” atly wideo jaň hyzmatyny hödürledi. Hyzmat adamlara uzakdaky iş ýygnagyny çalt geçirmäge ýa-da diňe onlaýn görnüşde dostlary bilen söhbetdeş bolmaga mümkinçilik berer. Gepleşik wagty çäkli däl. Bu barada “Yandex”-iň metbugat gullugy habar berdi. Söhbetdeşlik üçin goşmaça programmalary gurmak zerurlygy ýok. Ähli zat “Yandex.Browser” we “Chrome”, şeýle hem “Yandex.Disk” we “Yandex.Mail” programmalarynda işleýär. Ýuwaş-ýuwaşdan bu hyzmat beýleki brauzerlerde işläp başlar.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle