Ýagşymyradow: Türkmenistanyň Prezidentine minnetdarlyk bildirýärin

“Bellator MMA” ýaryşynyň çäklerinde 3-nji tutluşygynda ýeňiş gazanan Döwletjan Ýagşymyradow, ýeňişden soňraky ilkinji metbugat ýygnagynda “Ilkinji nobatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa minnetdarlyk bildirýärin” diýdi. Ýagşymyradow – Karwalýo tutuşygy 16-nji aprelde San-Hose şäherinde “SAP Center” merkezinde geçirildi we Ýeňiji ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow boldy. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly bolup, ildeşimiziň ýeňşini ilkinji … Continue reading Ýagşymyradow: Türkmenistanyň Prezidentine minnetdarlyk bildirýärin