Yabancı Havacılık Şirketlerine Yüzde 35 Oranında İndirim Yapılacak

Türkmenistan’ın havalimanlarını kullanana yabancı ülke havacılık şirketlerine müjdeli haber geldi. Türkmenistan havalimanlarını kullanan yabancı havayollarına, uçuş yoğunluğuna bağlı olarak iniş ve yer hizmetleri maliyetinde indirim yapılacak. Bununla ilgili teklif, Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı.

Bununla ilgili tarifeler yabancı havayollarının seferleri doğrultusunda belirlenecek. Haftada 5 ila 10 sefer düzenleyen şirketlere yüzde 15, 11 ila 15 sefer düzenleyenlere yüzde 25, 16’dan fazla olanlara ise yüzde 35 oranında indirim yapılacak.

Söz konusu indirim yabancı şirketlerin Türkmenistan’a olan ilgisini arttırmak amacıyla yapılmaktadır.

Türkmenistan Hava Yolları, Tataristan’a Uçacak

Türkmenistan’ın sivil havacılık şirketi Türkmenhavayolları, her geçen gün filosuna yeni uçaklar alarak, yurtdışı sefer sayılarını arttırıyor. 19 Aralık 2016 tarihinde Türkmenhavayolları, Rusya Federasyonluğuna bağlı Tataristan başkenti Kazan’a uçak seferini gerçekleştirecek. Haftada 2 sefer düzenlenecek.

Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Aşkabat-Kazan tarifeli uçak seferleri, Uluslararası Aşkabat havaalanından uçacak. Bu sene Eylül ayında hizmete açılan havalimanı büyük çaptaki uçakları kabul edebilecek ve saatte 1600 yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.

Söz konusu havalimanının potansiyeli uçak seferlerinin arttırılmasına ve ülkeye yabancı ülke havacılık şirketlerinin seferlerini düzenlemesine imkân sağlıyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

                                                                        

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar