Yabancı gözlemciler iş başında

12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için Bağımsız Devletler Topluluğu’nun gözlemcileri iş başı yaptı. Türkmenistan tarafının davet üzerinde seçimlerin arefesinde Türkmenistan’a gelen BDT’li gözlemciler bir dizi görüşmelerde bulundu.

 Türkmenistan, seçimleri takip etmek için Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü gibi uluslararası örgütleri davet etmişti. Bunlardan ilk olarak BDT’li gözlemciler geldi.

BDT İcra Sekreteri Yardımcısı Viktor Guminskiy başkanlığındaki heyet, Türkmenistan Seçim ve Referandum Kurulu’nda kabul edildi. Türkmenistan Seçim ve Referandum Kurulu Başkanı Gulmurat Muradov, BDT’li heyete seöim kampanyası ile ilgili bütün yapılan işler hakkında bilgi verdi ve ayrıca, yabancı gözlemcilerin seçimleri takip etmeleri için bütün imkanlar oluşturulduğunu ifade etti.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

BDT’li heyet Başkanı, yabancı gözlemcilerin uluslararası normlar kapsamında çalışmalarını yürüteceğini ve ülkenin iç işlerine karışmayacaklarını belirtti. Viktor Guminskiy, heyetin görevinin özgür ve demokratik seçimlerin yapılmasını kolaylaştırmak olduğunu kaydetti.

Ayrıca, BDT’li heyet cumhurbaşkanı adaylarının temsilcileri ile görüştü. BDT’li heyette 80 gözlemci yer almaktadır. Bunların 10’su uzun vadeli çalışma yürütecek.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar