TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

«Xiaomi Mi 10 Lite» 5G 7-nji aprelde alyjylara ýetiriler

«Xiaomi Mi 10 Lite» akylly telefony internetiň bäşinji nesli bolan 5G ulgamy birikdirilen. Bu telefonyň bahasy ýakynda belli boldy. Onuň bahasy 349 ýewro pul möçberine barabardyr. Ol dört kameraly bolup, yzky kamerasy 48 megapiksel, selfi kamerasy 16 megapiksele deňdir. Telefonyň surata almak ukyby kompaniýanyň häzirki wagta çenli döreden akylly telefonlarynyňka garanyňda has kämildir. «Mi 10 Lite» telefonynyň agramy 192 grama deňdir. Bu bolsa kompaniýanyň döredýän iň ýeňil telefonlarynyň biridir.

Ýene-de okaň

Arkadag şäherine 123 belgili ulgam ornaşdyryldy

Dubaý ýerde “Aýa” meňzeş myhmanhana gurýar

Ilkinji sürüjisiz awtobus Şotlandiýada ýola goýuldy

Teswirle