TEHNOLOGIÝA

«Xiaomi» kompaniýasynyň täze netbuk kompýuterleri

«Xiaomi» kompaniýasy ýakyn wagtda «RedmiBook 13», «RedmiBook 14S» we «RedmiBook 16» bilen birlikde «Ryzen 4000» netbuk kompýuterlerini müşderilere hödürlär. «Xiaomi RedmiBooks» hemmesine 16 Gb RAM ulgamy bilen hödürlener. Ýokarda ady agzalan kompýuterler Hytaýda 9 müň 999 ýuana  ýagny 1 müň 413 amerikan dollar pul birliginde satuwa çykar. Bu kompýuterler kompaniýanyň häzirki wagta çenli öndüren netbuk kompýuterleriniň arasynda iň naýbaşysy hasaplanýar. Kompýuterlerde dürli programmalary işlemek hem-de başga maksatlar üçin işleri ýerine ýetirmek üçin birnäçe ulgamlar ornaşdyrylan.

Ýene-de okaň

Şäherara ilkinji uçýan taksi synag edildi

Hytaýda emeli aň bilen ilkinji multfilm taýýarlandy

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar