www.trade.com.tm – söwda platformasy ýola goýuldy

Türkmenistanda dürli iş ugurlaryndaky kompaniýalaryň, telekeçileriň we senagatçylaryň öndürýän önümlerini hem-de ýerine ýetirýän hyzmatlaryny giň gerimli halk köpçüligine hödürleýän www.trade.com.tm – söwda platformasy ýola goýuldy. Söwda platformasynyň Marketing bölüminiň müdiri Gurban Seýidowyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýtymyza beren maglumatlaryna görä, web saýt ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndaky kärhanalary we olar baradaky maglumatlary aňsatlyk bilen tapmaga, olar bilen aragatnaşygy … Continue reading www.trade.com.tm – söwda platformasy ýola goýuldy