DÜNÝÄ

Wladimir Putin Gazagystana bardy

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin  Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň 24-nji mejlisi gatnaşmak üçin Gazagystana bardy.

Rus Lideriniň kömekçisi Ýuriý Uşakowyň bellemegine görä, Wladimir Putin bu sammitiň çäklerinde birnäçe ikiçäk duşuşyklary geçirer.

Wladimir Putiniň Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýewiň, Mongoliýanyň Prezidenti Uhnaagiýn Hurelsuh, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Täýyp Ärdogan, HHR-iň Başlygy Si Szinpin, Pakistanyň Premýer-ministri Şahbaz Şarif bilen duşuşyklary göz öňünde tutuldy.

Uşakowyň aýtmagyna görä, Wladimir Putin bu sammite Eýran Yslam Respublikasynyň adyndan gatnaşýan Prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Mohammed Mohber bilen hem duşuşygy meýilleşdirilýär.

Şeýle hem bu sammite BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş, GDa-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew we beýleki halkara hem-de sebit guramalaryň ýolbaşçylary gatnaşar.

2001-nji ýylda döredilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna ilki bilen, Gazagystan, Hytaý, Russiýa, Gyrgyzystan, Täjigistan we Özbegistan agza boldy. Soňra olaryň hataryna Eýran, Hindistan we Pakistan goşuldy.

Ýene-de okaň

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

Muttaki: TOPH taslamasy üçin ähli tagallalary ederis