Wise-premýerleriň üstüne ýüklenen täze wezipeler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düzümini tassyklamak hakynda» Кarara gol çekip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryny wezipä belledi. Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň üstüne käbir wezipeler hem ýüklendi. Şoňa görä: Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça orunbasary wezipesine Muhammetguly Muhammedow – Garaşsyz Döwletleriň … Continue reading Wise-premýerleriň üstüne ýüklenen täze wezipeler