Wise-premýer adatdan daşary toparyň başlygy wezipesini täzeden kabul etdi

Şu gün sanly ulgam arkaly iş maslahaty geçiren milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe ýüzlenip, Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyrylan sapardan soňra 3 günüň dowamynda karantin ýagdaýda öz işlerini alyp barandyklaryny belläp, ýagny ýekşenbe, duşenbe we sişenbe günleri karantinde bolandyklaryny belledi. Hormatly Prezidentimiz sagdyn-amanlyk ýagdaýlaryň gowudygyny belläp, Türkmenistanyň Keselleriň … Continue reading Wise-premýer adatdan daşary toparyň başlygy wezipesini täzeden kabul etdi