Wengriýa Respublikasy: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň-sanawy 2022

Dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlarymyzy Size ýetirmäge dowam edýäris. Şu gün Size Wengriýa Respublikasynyň sanawa giren uniwerstetleri baradaky maglumaty Size ýetirýäris. Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň, Germaniýanyň,  Hindistanyň,  Korea Respublikasynyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň we … Continue reading Wengriýa Respublikasy: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň-sanawy 2022