Welosipede uly ähmiýet berýän şäherler

Şu gün, ýagny 3-nji iýun Bütindünýä welosiped günüdir. Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG tarapyndan 3-nji iýun Bütindünýä welosiped güni yglan edildi. Merkezi Germaniýada ýerleşýän “Coya” kompaniýasy welosiped üçin amatly şäherleriň, ýagny “Global welosiped şäherleri” sanawyny düzdi. Welosipedleriň giňden ýaýramagy ekologiýa taýdan hem ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Welosiped diňe bir ekoulag hökmünde kabul … Continue reading Welosipede uly ähmiýet berýän şäherler