TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Welosiped ýaryşynyň möhleti öňe süýşürildi

Halkara welosiped birleşigi (UCI) abraýly “Tur de Frans” köp günlük ýaryşynyň 2021-nji ýylda geçiriljek senesiniň üýtgändigini habar berdi. Bu barada birleşigiň metbugat gullugy habar berýär.

Bu ýaryşy ilkibaşda 2021-nji ýylyň 2-25-nji iýuly aralygynda geçirmek meýilleşdirilipdi. Şosse welosipedi boýunça olimpiýa ýaryşlarynyň geçirilýändigi sebäpli, köp günlük “Tur de Frans” ýaryşyny 26-njy iýun we 18-nji iýul aralygynda geçirmek göz öňünde tutuldy.

“Tur de Frans” ýaryşy 1903-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýär hem-de “Jiro d’Italiýa” we “Wuelta” ýaly iň abraýly welosiped ýaryşlaryndan biridir. Tokiodaky Olimpiýa oýunlary 2021-nji ýylyň 23-nji iýuly –  8-nji awgusty aralygynda geçirmek meýilleşdirilýär.

Ýene-de okaň

Katar-2022: Niderlandlar we Senegal indiki tapgyra çykdy

Katar-2022: Braziliýa we Portugaliýa indiki tapgyra çykdy

Messi karýerasyny ABŞ-da dowam etdirip biler

Teswirle