Welaýatlarda resminamalar haýsy mekdeplerde kabul edilýär?

Mälim bolşy ýaly Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi ertir başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty  esasan hem talyplara terjime hyzmatyny berip gelýän “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň hemeýat bermeginde ýurdumyz boýunça ähli ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine degişli jemi 70-den gowrak habary … Continue reading Welaýatlarda resminamalar haýsy mekdeplerde kabul edilýär?