Welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça jogapkär wise-premýerler

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, wise-premýerleriň käbiri welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edildi. Resminama laýyklykda, wise-premýer Ç.Gylyjow Ahal welaýaty, wise-premýer M.Muhammedow Balkan welaýaty, wise-premýer E.Orazgeldiýew Daşoguz welaýaty, wise-premýer Ş.Abdrahmanow Lebap welaýaty, wise-premýer S.Toýlyýew Mary welaýaty, wise-premýer Ç.Purçekow Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip bellenildi. Halk Maslahatynyň Başlygy zähmet rugsadynda … Continue reading Welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça jogapkär wise-premýerler