Türkmenistan boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlar

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty şu gün ilkinji bolup Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary baradaky maglumatlary dykgatyňyza  ýetiripdi. Ilkinji orun: Türkmenistan baradaky saýtlaryň arasynda Indi bolsa Size Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlary, şeýle hem Türkmenbaşy şäheri boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary … Continue reading Türkmenistan boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlar