JEMGYÝET

Welaýatlardan gelen awtoulagy hasaba goýmak

  1. Bellenilen “arza” blankany doldurmaly we tehniki ýagdaýyny anyklaýyş merkezinden awtoulagy gözden geçirişden geçirmeli. (Merkezi edaranyň günorta tarapynda ýerleşýär.)
  2. PÝÝG-de ulagy hasaba goýmak üçin binanyň içindäki kassa degişli tölegi tölemeli.
  3. Awtoulagyň ýylyna baglylykda Ätiýaçlandyryş tölegini tölemeli.
  4. Öňki eýesinden BASB-dan berlen “Delilnama” we bellige alynandygy hakynda güwänama bolmaly.
  5. Hasapdan çykaran eýesiniň, awtoulagy hasaba goýmak üçin bank tölegi. (300, 250 ýa-da 400 manat).
  6. Eýesiniň pasporty we onuň nusgasy bolmaly.
  7. Bu görkezilen resminamalary jemläp, BASB-niň degişli penjiresine tabşyrmaly.

Bellik : Welaýatlardan hasapdan çykaryp gelen awtoulagy hasaba goýmak

 

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Resmi Instagram Hesabımız için :

https://www.instagram.com/atavatanturkmenistan/

Resmi  Facebook Hesabımız için  :

https://www.facebook.com/AtavatanTurkmenistanJournal/

Resmi Twitter Hesabımız için

https://twitter.com/AtavatanJournal

Resmi Linkedin Hesabımız için :

https://www.linkedin.com/in/atavatan-turkmenistan-journal-91a056134/

IMO Hesabı : +993 65 80 24 70

Ýene-de okaň

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri