TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Waşingtonda örtük dakynmak ​​zerurlygy ýatyrylýar

ABŞ-nyň iň uly şäherleriniň biri bolan Nýu-Ýorkdan soňra paýtagt Waşingtonda hem agyz-burun örtügini dakynmak zerurlygy ýatyrylýar. Bu barada Waşington şäheriniň häkimi Muriel Bowser belläp geçdi.

Ol gurnan metbugat ýygnagynda şäherde koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly wakalaryň azalýandygyny belledi.

Şu günden başlap, şäherdäki iş ýerleriniň müşderilerden sanjym edilendigi baradaky kepilnama talap etmek düzgüniniň ýatyrylýandygyny bellän häkim Bowser jemgyýetçilik ýerlerinde agyz-burun örtügini dakynmak hökmany talabynyň 1-nji martdna gowşadyljakdygyny belledi.

Bowser 1-nji martdan mekdepler, saglyk merkezleri we köpçülikleýin jemgyýetçilik ulaglardan başga ýerlerde agyz-burun örtügini dakynmagyň zerur bolmajakdygyny mälim etdi.

Waşingtonda koronawirusyň “omikron” görnüşiniň giňden ýaýramagy bilen baglanyşykly wakalar soňky hepdelerde ep-esli azaldy.

 

Diýarymyzyň iň gowy etrabyna baýragy gowşuryldy

Ýene-de okaň

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Teswirle