TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

“Warde partners” kompaniýa özüniň sekiz lýuks myhmanhanalary bilen hoşlaşdy

“Warde Partners” kompaniýasy özüniň Ýewropada ýerleşýän 8 sany kaşaň myhmanhanasyny satdy. Ol myhmanhanalaryň ählisini Amerikanyň Maýa goýum kompaniýasy satyn aldy. Her myhmanhananyň aýratynlykda bahasy barada maglumat ýok, ýöne hemme sekiz myhmanhananyň bahasyny bilelikde hasaplaňda 573 million ýewro deňdir. Olaryň arasynda aýratyn hem Wengriýanyň Budapeşt şäherinde ýerleşýän “New York Palace” we “New York Residence” diýip atlandyrylýan iki sany ajaýyp myhmanhanalary hem bar. Olaryň ikisi hem 5 ýyldyzly myhmanhanalaryň hataryna girýär. “New York Palace” myhmanhanasy 1894-nji ýylda gurlan, “New York Residence” myhmanhanasy bolsa XX asyrda gurulýar. Budapeştiň iň meşhur “New York” kafesi hem şol ýerde ýerleşýär.

Ýene-de okaň

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Gazagystanyň ilkinji prezident dalaşgäri

Türkmenistanyň wekiliýeti Fransiýada iş saparynda bolýar

Teswirle