TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Wan Goguň eserleri sanly görnüşe geçdi

Dünýä belli suratkeş Wan Goguň birnäçe eserleri biziň günlerimize ýetdi. Ussat suratkeşiň ajaýyp eserleri indi sanly görnüşde sungat söýüjileri görüp biler.

Winsent Wan Gogyň durmuş hekaýasyna we eserlerine ýetmek üçin ulanyp boljak iň abraýly merkezi hasaplanýan Amsterdamdaky Wan Gog muzeýi, katalogyndaky 986 çyzgyny ýokary ölçegde gözden geçirdi. Muzeýiň hünärmenleri eserleriň  aglabasyny sanly görnüşde internete ýükledi we sungat söýüjileri üçin elýeterli etdi.

Wan Gogyň irki eserlerinden başlap, dürli maketlere çenli köp sanly eseri öz içine alýan ajaýyp eserleri onlaýn arkaly arhiwde indi islendik adam görüp biler.

Ýene-de okaň

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Türkmenistan IKAO-nyň Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Teswirle