Walentina Matwiýenko Türkmenistana geldi

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federal Geňeşiniň başlygy Walentina Matwiýenkonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanyň paýtagty Aşgabada geldi. Rus wekiliýeti Aşgabatda geçiriljek Russiýa Federasiýasy – Merkezi Aziýa Parlamentara forumyna hem-de Zenanlaryň dialogynyň mejlisine gatnaşar. Zenanlaryň dialogynyň plenar mejlisinde zenanlaryň telekeçilik işlerindäki orny, maglumat tehnologiýasynyň we sanlylaşdyrmagyň ösüşi babatdaky meseleler boýunça pikir alşylar. Walentina … Continue reading Walentina Matwiýenko Türkmenistana geldi