TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Waffle House» restoranlarynyň 365 sanysy ýapyldy

Amerikanyň iň meşhur restoranlarynyň biri bolan «Waffle House» restorany dünýädäki käbir sebäplere görä, ABŞ-nyň birnäçe künjeklerinde ýerleşýän 365 sany şahamçasyny ýapylandygyny habar berdi. Çünki häzirki wagtda bu restoranlaryň girdejisi peselip, müşderileriň juda az sanlysy gündelik restorana gelýändigi göz öňüne tutup restoranyň ýolbaşçylary gysga möhlet bilen belli bir şahamçalary ýapmak kararyna gelendiklerini aýdýarlar. Bu habary dürli jemgyýetçilik mediýada mälim edildi. «Waffle House» restoranynyň ýapylan şahamçalary häzirlikçe haçan işe başlajakdygy mälim edilmedi.

Ýene-de okaň

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Teswirle