JEMGYÝET

«Waffle House» restoranlarynyň 365 sanysy ýapyldy

Amerikanyň iň meşhur restoranlarynyň biri bolan «Waffle House» restorany dünýädäki käbir sebäplere görä, ABŞ-nyň birnäçe künjeklerinde ýerleşýän 365 sany şahamçasyny ýapylandygyny habar berdi. Çünki häzirki wagtda bu restoranlaryň girdejisi peselip, müşderileriň juda az sanlysy gündelik restorana gelýändigi göz öňüne tutup restoranyň ýolbaşçylary gysga möhlet bilen belli bir şahamçalary ýapmak kararyna gelendiklerini aýdýarlar. Bu habary dürli jemgyýetçilik mediýada mälim edildi. «Waffle House» restoranynyň ýapylan şahamçalary häzirlikçe haçan işe başlajakdygy mälim edilmedi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy