TEHNOLOGIÝA

“Volkswagen” kompaniýasynyň girdejisi artdy

Germaniýanyň awtoulag öndürijisi “Volkswagen Group” 252,6 milliard ýewro girdeji gazandy, bu 2018-nji ýyl bilen deňeşdirilende 7,1 göterim artdy we amal girdejisini 22 göterim ýokarlandyryp, 17 milliard ýewro ýetirdi.

“Audi”, “Bugatti”, “Seat”, “Skoda” we “Porsche” markalaryny öz içine alýan “Volkswagen Group” geçen ýyl üçin maliýe netijelerini yglan etdi. Şoňa laýyklykda 2018-nji ýylda 235,9 milliard ýewro girdeji gazanan “Volkswagen” geçen ýylky girdejisini 7,1 göterim ýokarlandyryp, 252,6 milliard ýewro ýetdi.

Degişli döwürde “Volkswagen”-iň amal girdejisi 22 göterim ýokarlanyp, 17 milliard ýewro ýetdi. Sport awtoulaglaryny goşmak bilen ýokary derejeli awtoulaglara bolan islegiň artmagy kompaniýanyň girdejisine oňyn täsir etdi.

Şeýle hem, “Volkswagen” kompaniýasynyň geçen ýyl 10,97 million awtoulag satandygy we şu ýyl  hem bazar şertleriniň kynlygyna garamazdan, söwdasynyň ýokary derejede galmagyna garaşylýandygy habar berildi.

Ýene-de okaň

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri

Emeli intellekt boýunça ministrligi bolan ýeke-täk ýurt