TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Volkswagen”-iň Hytaýyň bazary üçin ulaglary

“Volkswagen Group” tarapyndan türk dilinde atlandyrylan iň arzan awtoulag “Porsche Taycan” ady bilen Hytaýda hödürlendi. “Porsche Taycan”-yň täze görnüşi iki dürli batareýa görnüşi bilen öndürildi.

“Performance Battery” diýlip atlandyrylýan 79.2 kWt batareýa görnüşlisi sagatda 408 kilometre çenli artyp biler.

Adaty batareýaly görnüşi doly batareýa bilen sagatda 414 kilometr aralygy geçip biler.

“Performance Battery Plus” diýlip atlandyrylýan 93,4 kWt batareýany ýerleşdirýän bu görnüşi  sagatda 489 kilometre barabardyr.

Adaty batareýasy bolan “Posche Taycan” ulagynyň Hytaýda başlangyç bahasy 125 müň amerikan dollar, uly batareýaly görnüşiniň başlangyç bahasy bolsa 134 müň amerikan dollar diýlip, yglan edildi.

 

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle