TEHNOLOGIÝA

“Volkswagen” 3 sany zawodyny ýapar

Nemes awtoulag öndürijisi “Volkswagen” kompaniýasy koronawirus epidemiýasy sebäpli önümçiligi wagtlaýynça togtadýar. Şeýlelikde kompaniýa işçi güýjüni dörtden birini azaldyp, 3 zawody ýapjakdygyny habar berdi. Nemes awtoulag öndürijisi “Volkswagen” -iň bir esasy bölegi bolan ýük awtoulag öndürijisi “MAN” işçi güýjüniň dörtden bir bölegini azaltmagy meýilleşdirýär. Bu bolsa takmynan 10 müňe golaý adama barabardygy mälim edildi.

Käbir zawodlar üýtgediler

Kompaniýada käbir zawodlaryň önümçiligiň üýtgedip gurmak işleri alnyp barylýar. Üýtgedip gurmagyň çäginde beýleki sebitlere göçüriljekdigi Germaniýanyň Plauen we Wittlihdäki zawodlaryny, şeýle hem Awstriýanyň Ştaýre şäherindäki zawodlaryny öz içine aljakdygy nygtaldy. Üýtgedip gurmak kompaniýanyň maliýe ýagdaýyna 1.8 milliard ýewro oňyn goşant goşar diýip garaşylýar.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Ilon Mask: “X” ( Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biler

Ata Watan Eserleri

Ärdogan Masky Türkiýede zawod gurmaga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Hytaýda aeroportlaryň sany 500-e ýeter

Fransiýa “Iphone 12” telefonuny gadagan edermi?

Ata Watan Eserleri

“iPhone 15” smartfony tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri