JEMGYÝET

Video-Konferans Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, tarımdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, vilayet ve Aşkabat valisi, bazı bakanlar ile video-konferans aracılığıyla çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı kapsamında vilayet valileri kendi bölgelerinde tarım alanında yürütülen çalışmalar, pamuk ve diğer tarım ürünlerini ekim dönemi, bölgelerdeki inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bölgelerde üretim amaçlı tesislerin kapasitesinin arttırılması, önemli günlere ve bayramlara yapılan hazırlıklar konusunda da sunum yapıldı.

Ayrıca, Devlet Başkanı için Ahal vilayetinde Nevruz yaylasındaki «Türkmeniň ak öýi» binasının projesi sunuldu. Belirtildiği gibi, bu tesisin yapımında ulusal mimari ve modern mimari teknikleri kullanılacaktır. Devlet Başkanı bu projeyi inceleyerek, bazı değişiklikler yapılmasını istedi.

Türkmen Lider, valilerin raporlarını dinleyerek, pamuk ve diğer tarım ürünlerinin ekim döneminin kontrol altında tutulmasını, buğday hasat dönemi için hazırlıklar üst düzeyde yapılmasını istedi.

Devlet Başkanı ayrıca, bölge halkının refah düzeyinin arttırılmasının, bölgelerdeki sosyal-kültür amaçlı tesislerin inşasının devamlı gündemde tutulmasının önemli olduğuna dikkat çekti. 

Devlet Başkanı, Lebap vilayetinde hizmete açılacak Garlyk maden işleme tesisinin önemli olduğuna dikkat çekerek, potasyum gübresinin üretileceğini ve bununla ilgili bilimsel konferansın düzenlenmesi ve üretilecek gübrenin bütün bölgelerde iklim şartlarına göre kullanılması konusunda çalışma yapılmasını istedi.

Daha sonra Devlet Başkanı Aşkabat Valisi ile görüşerek, kentteki inşaat çalışmalarında son durum hakkında bilgi aldı. Vali, 5.Asya Oyunlarına yapılan hazırlıklar hakkında da rapor sundu. Türkmen Lider, şehrin her zaman temiz tutulması konusunda talimatlar verdi.

Türkmen Lider ayrıca, Türkmenistan Eğitim Bakanı P.Agamuradov ile de görüşerek, milli eğitim sistemindeki son durum hakkında bilgi aldı. Devlet Başkanı, ülkede yeni üretim tesislerinin açıldığını ve bunun için yeni kalifiyeli uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Devlet Başkanı bu nedenle yurtdışında uzaktan eğitim alan (açık öğretim) öğrencilerin diplomaların tasdik çalışmalarını hızlandırılmasını istedi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Türkmenistan GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisine gatnaşdy

Türkmen telekeçileri TEIF 2024-e gatnaşarlar

Türkmenistanyň ýolbaşçylary O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Aşgabat şäheriniň häkimine berk käýinç yglan edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Türkiýe Respublikasy Türkmenistan üçin iň ýakyn doganlyk döwlet

Türkmen halkynyň Milli Lideri we Türkiýäniň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi