Video-Konferans Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, tarımdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, vilayet ve Aşkabat valisi, bazı bakanlar ile video-konferans aracılığıyla çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı kapsamında vilayet valileri kendi bölgelerinde tarım alanında yürütülen çalışmalar, pamuk ve diğer tarım ürünlerini ekim dönemi, bölgelerdeki inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bölgelerde üretim amaçlı tesislerin kapasitesinin arttırılması, önemli günlere ve bayramlara yapılan hazırlıklar konusunda da sunum yapıldı.

Ayrıca, Devlet Başkanı için Ahal vilayetinde Nevruz yaylasındaki «Türkmeniň ak öýi» binasının projesi sunuldu. Belirtildiği gibi, bu tesisin yapımında ulusal mimari ve modern mimari teknikleri kullanılacaktır. Devlet Başkanı bu projeyi inceleyerek, bazı değişiklikler yapılmasını istedi.

Türkmen Lider, valilerin raporlarını dinleyerek, pamuk ve diğer tarım ürünlerinin ekim döneminin kontrol altında tutulmasını, buğday hasat dönemi için hazırlıklar üst düzeyde yapılmasını istedi.

Devlet Başkanı ayrıca, bölge halkının refah düzeyinin arttırılmasının, bölgelerdeki sosyal-kültür amaçlı tesislerin inşasının devamlı gündemde tutulmasının önemli olduğuna dikkat çekti. 

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Devlet Başkanı, Lebap vilayetinde hizmete açılacak Garlyk maden işleme tesisinin önemli olduğuna dikkat çekerek, potasyum gübresinin üretileceğini ve bununla ilgili bilimsel konferansın düzenlenmesi ve üretilecek gübrenin bütün bölgelerde iklim şartlarına göre kullanılması konusunda çalışma yapılmasını istedi.

Daha sonra Devlet Başkanı Aşkabat Valisi ile görüşerek, kentteki inşaat çalışmalarında son durum hakkında bilgi aldı. Vali, 5.Asya Oyunlarına yapılan hazırlıklar hakkında da rapor sundu. Türkmen Lider, şehrin her zaman temiz tutulması konusunda talimatlar verdi.

Türkmen Lider ayrıca, Türkmenistan Eğitim Bakanı P.Agamuradov ile de görüşerek, milli eğitim sistemindeki son durum hakkında bilgi aldı. Devlet Başkanı, ülkede yeni üretim tesislerinin açıldığını ve bunun için yeni kalifiyeli uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Devlet Başkanı bu nedenle yurtdışında uzaktan eğitim alan (açık öğretim) öğrencilerin diplomaların tasdik çalışmalarını hızlandırılmasını istedi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar