JEMGYÝET

Vergi Seminerleri başlıyor

Türkmenistan Vergi Kanunlarında yapılan değişikleri açıklamak ve genel vergi konularında görüş paylaşmak için Türkmenistan Vergi Daireleri belirli periyotlarla vergi seminerlerini düzenlemektedir.  Buna göre yakında  Aşkabat Vergi Bölümünün ilçelerdeki birimleri tarafından seminerler gerçekleşecek.

  1. Büzmeyin Vergi Dairesi Semineri : 9 Ocak 2019, saat 10 :00, Büzmeyin İlçe Belediye Konferans Salonu
  2. Bagtıyarlık Vergi Dairesi Semineri : 10 Ocak 2019, saat 10:00, Bagtıyarlık Vergi Dairesi Konferans Salonu
  3. Köpetdag Vergi Dairesi Semineri : 11 Ocak 2019, saat 10 :00, Mollanepes Öğrenci Tiyatrosu Salonu,
  4. Berkararlık Vergi Dairesi Semineri : 11 Ocak 2019, saat 10:00, Mollanepes Öğrenci Tiyatrosu Salonu,

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler