TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Üznüksiz önümçiligiň ähmiýeti

Üznüksiz önümçilik – önümçiligiň hadysa hökmünde hemişe täzelenip durmagy. Üznüksiz önümçilik mahalynda önümçilik serişdeleri-de, işçi güýji-de, önümçilik gatnaşyklary-da täzelenýär.

Öndüriji güýçleriň ösýän mahalynda üznüksiz önümçilik giňelýän häsiýete eýe bolýar. Ýönekeý Uznüksiz önümçilikden tapawutlylykda, giňeldilen üznüksiz önümçilik mahalynda önüm öndürmekligiň möçberi, önümçilik faktorlarynyň täzelenişi barha we barha giňelýär. Oba hojalygynda giňeldilen üznüksiz önümçiligiň ýagdaýyna şu

görkezijileriň ösüşi bilen baha bermek bolýar:

– jemi önümiň naturadaky, hereket edýän we deňeşdirme nyrhlardaky möçberi;

– önümçiligiň maddy resurslarynyň bary;

– işgär sany;

– zähmet öndürijiligi;

– peýda we maýa toplaýyş.

Üznüksiz önümçiligiň oba hojalygyndaky aýratynlyklaryna önümçilik sikliniň(möwsümi) uzak dowam edýänligi, harajatlary goýmaklygyň önümçiligiň we netije gazanmagyň wagt taýdan biri-birine jebis gabat gelmezligi, möwsümleýinlik, tebigy faktora garaşlylyk, önümiň bir böleginiň (tohum, ot-iým) pudagyň öz içinde sarp edilmegi, tebigy we tehnologik monopolizmiň güýçli bolmagy degişli.

Agajan Rozygeldiýew, TOHU-ny talyby.

 

Özbegistanda ikinji Gün stansiýasy işe girizildi

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle