JEMGYÝET

Ussat aktýor Sükan Kahraman dünýesini täzeledi

Köp sanly seriallarda we filmlerde oýnan Stambul şäher teatrlarynyň baş aktýory Sükan Kahraman dünýesini täzeledi. Ol Gazanfer Özjan we Gönül Ülkü Kuruntu maşgalasy, Türkan Şoraý, Şener Şen, Erdal Özýagjylar, Aliýe Rona, Renan Fosforoglu we Muazzez Arçaý bilen köp ýyllap işledi.

Şeýle hem bu sungat ussady käbir filmlerde we teleseriallarda, esasanam 1978-nji ýylda Türkan Şoraýyň ‘On aýal’ filminde oýnap, tomaşaçylaryň söýgüsini gazandy. 1974-nji ýylda Kamuran Akkoryň we Yıldyldyrym Önalyň 1974-nji ýyldaky “Düşmanlarymyň içi ýansyn” filminde oýnan Sükan Kahraman, TRT-iň köp “Radio teatrlary” filmine gatnaşdy.

Ençeme teatr oýunlarynda, esasanam “Üçekdäki skripkaçy” we “Keşanly Ali Epikde” ýaly teatr sahnalarynda  çykyş eden Kahraman köp sanly hususy teatrlarda, esasanam “Kenter teatrynda” meşhur aktýorlar bilen bilelikde birnäçe keşpleri döretdi.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi