TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ussat aktýor Sükan Kahraman dünýesini täzeledi

Köp sanly seriallarda we filmlerde oýnan Stambul şäher teatrlarynyň baş aktýory Sükan Kahraman dünýesini täzeledi. Ol Gazanfer Özjan we Gönül Ülkü Kuruntu maşgalasy, Türkan Şoraý, Şener Şen, Erdal Özýagjylar, Aliýe Rona, Renan Fosforoglu we Muazzez Arçaý bilen köp ýyllap işledi.

Şeýle hem bu sungat ussady käbir filmlerde we teleseriallarda, esasanam 1978-nji ýylda Türkan Şoraýyň ‘On aýal’ filminde oýnap, tomaşaçylaryň söýgüsini gazandy. 1974-nji ýylda Kamuran Akkoryň we Yıldyldyrym Önalyň 1974-nji ýyldaky “Düşmanlarymyň içi ýansyn” filminde oýnan Sükan Kahraman, TRT-iň köp “Radio teatrlary” filmine gatnaşdy.

Ençeme teatr oýunlarynda, esasanam “Üçekdäki skripkaçy” we “Keşanly Ali Epikde” ýaly teatr sahnalarynda  çykyş eden Kahraman köp sanly hususy teatrlarda, esasanam “Kenter teatrynda” meşhur aktýorlar bilen bilelikde birnäçe keşpleri döretdi.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle