DÜNÝÄ

Ursula fon der Lýaýen ― Ýewropa bileleşigiň täze ýolbaşçysy

Ýewropa Parlamentiniň deputatlary Ýewropa Bileleşiginiň Ursula fon der Lýaýeniň ýolbaşçylygyndaky täze dolandyryşyny tassyklady. Ses berlişik ÝB-niň Starburg şäherindäki binasynda geçirildi.

Täze ýolbaşçy topary goldap, 461 deputat ses berdi, 157 ses bolsa olaryň garşysyna berildi. 89 deputat saýlawlarda bitarap galdylar. Ses berlişige jemi 707 deputat gatnaşdy.

Ýewropa Bileleşiginiň täze ýolbaşçylar düzümi öz wezipesine 1-nji dekabrda girişer.

Ýene-de okaň

Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleri Moskwada duşuşar

Gyrgyzystanyň baýdagynyň dizaýny üýtgediler

Türkmen elektrik energiýasyny Azerbaýjana ibermegiň mümkinçiliklerine garaldy

Täjigistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Azerbaýjanyň SOCAR kompaniýasy Aşgabatda wekilhanasyny açdy

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanda saparda bolýar

Ata Watan Eserleri