TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ursula fon der Lýaýen ― Ýewropa bileleşigiň täze ýolbaşçysy

Ýewropa Parlamentiniň deputatlary Ýewropa Bileleşiginiň Ursula fon der Lýaýeniň ýolbaşçylygyndaky täze dolandyryşyny tassyklady. Ses berlişik ÝB-niň Starburg şäherindäki binasynda geçirildi.

Täze ýolbaşçy topary goldap, 461 deputat ses berdi, 157 ses bolsa olaryň garşysyna berildi. 89 deputat saýlawlarda bitarap galdylar. Ses berlişige jemi 707 deputat gatnaşdy.

Ýewropa Bileleşiginiň täze ýolbaşçylar düzümi öz wezipesine 1-nji dekabrda girişer.

Ýene-de okaň

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Teswirle