TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“Unicorn”: Maskyň 5-nji firmasy

Dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda öňdeligi eýeleýän Ilon Maskyň “The Boring Company” kompaniýasy 675 million dollarlyk maýa goýum alyp, gymmaty 5,7 milliard dollara barabar boldy. Şeýlelikde, Maskyň 5-nji kompaniýasy “unikorn” derejesine eýe boldy.

Maskyň bu kompaniýasy köpräk tunnel taslamalaryny amala aşyrýar. Dünýäniň iň baý işewüriniň kompaniýalarynyň gymmaty:

“Tesla”: 1 trillion dollar +
“SpaceX”: 100 milyar dollar +
“Ther Boring Company”: 5.7 milliard dollar
“Solar City”: 2.6 milliard dollar
“Neurolink”: 1 milliard dollar

Bahasy 1 milliard dollar ýa-da ondanam köp bolan kompaniýalara “Unicorn” diýilýär.

 

“Türkmen  Maglumat”: Türkmen dilindäki maglumatlaryň jemlenen ýeri  

Ýene-de okaň

Gyrgyzystan Türkmenistan bilen elektrik energiýasy boýunça ylalaşyk baglaşar

Türkmenistan manat serişdelerine Russiýadan gurluşyk armaturasyny satyn aldy

Gazagystan türkmen gazyny eksport etmäge gyzyklanma bildirýär

Teswirle