TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝETTEHNOLOGIÝA

«Umyt» Marsdan surat iberdi

Geçen hepdäniň sişenbe güni Marsyň orbitasyna giren Birleşen Arap Emirlikleriniň «Hope Probe» (Umyt älem gämisi) älem gämisiniň wekiliýeti bu ýerdäki wezipeleriniň çäklerinde gyrmyzy planetadan ilkinji suraty Ýere ugratdy.

Abu Dabi emirliginiň mirasdüşer şazadasy Şeýh Mohamed bin Zaýed Al Nahaýanyň düýnki beýanatynda bu barada: «Älem gämisiniň Marsdan ilkinji suraty ýollamagy taryhymyz üçin aýratyn şanly sahypadyr. Bu BAE-niň älem giňişliginde öz ornuny tapyp bilen ösen döwletleriniň hataryna goşulandygyny görkezýär» diýdi.

Şeýlelikde, BAE gyrmyzy planeta ýetip bilen bäşinji, arap döwletleriniň arasynda bolsa ilkinji ýurt boldy. Ol taryhda ilkinji gezek Marsdaky atmosferanyň doly suratyny almaga synanyşar. «Umyt» şol bir wagtyň özünde gyrmyzy planetadaky pasyllaryň we günüň çalşygyna gözegçilik etmekçi. Bu maglumatlar tutuş astronomiýa ylmy üçin iňňän peýdaly bolup biler. Şeýle hem arap gämisi suw we howa damjajyklaryň Marsda nähili hereket edip bilýändigine hem gözegçilik eder.

 

Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserden” Makul Sözlük goşundysynyň linki 

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle